HighTech PCB

productvie

 

Sản phẩm

 


Phát triển bo mạch điều khiển1-8 Layers

 
  1. Mẫu R&D từ khách hàng

  2. Sản xuất hàng loạt mỗi tháng từ 15,000㎡ tới 20,000㎡.

  3. Đáp ứng nhu cầu tức thì của khách hàng

 

 
 
 

Nhà máy bác ninh 

1. Sản xất hàng mẫu (sample) (1 layer and multilayer)
2. Sản xuất hàng loạt (1 layer and multilayer) 
3. Đánh gía độ tin cậy của PCB

Khả năng:

50,000㎡ / tháng

nhà máy đồng nai

1. Sản xuất hàng mẫu (1 layer)
2. Sản xuất hàng loạt (1 layer)

Khả năng:

10,000㎡ / tháng


 

 

Chứng nhận

 
Screen Shot 2019-09-23 at 5.59.12 PM.png
Screen Shot 2019-09-23 at 6.03.42 PM.png
Screen Shot 2019-09-23 at 6.00.22 PM.png
 

 

OUR UNIQUE TURNKEY

 
turnkey.png
 
 

Hồ sơ năng lực

Vui lòng tải về hồ sơ năng lực công ty để có thêm chi tiết.